Näyttelypäivän kulku

Näyttelypäivän kulku

Näyttelyn järjestäjän edustaja, entry clerk, lähettää viimeistään viikkoa ennen näyttelyä sähköpostilla tiedot näyttelystä ja sen aikataulusta. Vahvistuskirjeessä on maininta, milloin pitää viimeistään olla paikalla näyttelypäivän aamuna.

Ovesta sisään

Näyttelypaikalla voidaan tarkistaa sekä kissan rokotustodistukset että kissa itse. Tarkastusta ei välttämättä tee eläinlääkäri. CFA-näyttelyissä arvostelevat tuomarit diskaavat herkästi huonokuntoisen, likaisen tai naarmuisen kissan ja tuomarin kehotuksen jälkeen kissa voidaan näyttelytoimihenkilöiden toimesta poistaa näyttelypaikalta.

Tämän jälkeen suoritetaan ilmoittautuminen ja tarkistetaan että maksut ym asiat on hoidettu kuntoon. Ilmoittautumisen yhteydessä saadaan arvosteluaikataulu ja luettelo, josta selviää kissan kilpailunumero. Cat Fanciers of Finlandin näyttelyissä luettelo kuuluu ensimmäisen kissan ilmoittautumisen hintaan, mutta tämä ei ole yleinen käytäntö muualla Euroopassa tai USA:ssa. Ilman näyttelyluetteloa arvostelun seuraaminen on vaikeaa. Ilmoittautumisen yhteydessä on nähtävillä myös häkkikartta, josta selviää oman kissan häkin paikka.

CFA näyttelyissä näytteilleasettajat on aakkostettu sukunimen mukaan, mutta häkkitoiveet voivat sotkea tämän järjestyksen.

Tarkista luettelon tiedot vielä kerran

Yksinkertaisuudessaan luettelo rakentuu siten, että ensiksi luetellaan pennut (kittens), sitten aikuiset (adults) ja lopuksi kastraatit (alters). Pennut, aikuiset ja kastraatit jakaantuvat vielä pitkäkarvaisiin (longhair) ja lyhytkarvaisiin (shorthair) ja rotukohtaisesti kissat on lueteltuna aakkosjärjestyksessä englanninkielisen rotunimikkeen mukaan. Pitkä- tai lyhytkarvaiseen jaotteluun poikkeuksen muodostavat muutamat rodut, esimerkiksi american curlit kuuluvat kaikki pitkäkarvaisiin ja scottish foldit lyhytkarvaisiin. Rotukohtaisesti kissat taas on eritelty väriryhmänsä mukaisesti. Lisäksi luettelossa on lueteltuna myös kotikissat ja vain näyttelyyn turistiksi (exhibition only) ilmoitetut kissat.

Luettelon tulkinta voi tuntua varsin haasteelliselta, mutta siihen sisältyy selkeä logiikka. Kissojen tiedot on näyttelyluettelossa esitetty seuraavalla tavoin.

Ensimmäisen rivin ”AA BB CC DD EE FF” tarkoittaa arvostelevaa tuomari ja kirjainlyhenne muodostuu tuomarin etu- ja sukunimestä. Nimen alla voi olla mainittuna, onko kyseessä kaikkien rotujen kehä vaiko erikoiskehä (LH/SH).

Seuraavalla rivillä on mainittuna kissan rotu ja sen jälkeen värin mukainen kilpailuluokka ja lopuksi kissan väri ja sukupuoli. Kissan nimen kanssa samalla rivillä on mainittuna kissan kilpailunumero näyttelyssä ja numeron jälkeen on tilaa merkitä kissan saavuttama tulos ko tuomarilta. Tämän jälkeen on kirjattuna kissan CFA-rekisterinumero ja syntymäaika (muodossa kk/pp/vv) sekä kissan ikä vuosi/kuukausi jaotteluna. Iän jälkeen on aikuisille ja kastraateille merkittynä luokka, johon kissa on ilmoitettuna. Pennuilla luokkaa ei ole mainittuna, sillä pennut kilpailevat vain pentuluokassa, mutta aikuisilla luokkalyhenteinä voi löytyä N (noviisi), OPN (avoin), CH (Champion), GRC (Grand Champion) ja kastraateilla vastaavasti N (noviisi), OPN (avoin), PR (Premier) ja GRP (Grand Premier).

Seuraavaksi tulevat kissan isän (sire), emon (dam), kasvattajan (br) ja omistajan (ow) tiedot ja suluissa oleva numero tai kirjain ilmoittaa mihin CFA:n alueeseen omistaja kuuluu. Suomi kuuluu CFA:n International divisionan Euroopan alueeseen, joten merkintänä pitää olla tältä alueelta tulevalla omistajalla (E).

Mikäli kissasi tiedoissa on korjattavaa, on korjaukset tehtävä ennen arvostelun alkua. Korjauksien tekeminen on omistajan vastuulla, jotta kissa kilpailisi kehissä varmasti oikein. Tarkista että kissan rekisteröity nimi, CFA rekisterinumero, syntymäaika sekä omistajan nimi on oikein kirjoitettuna luetteloon. Parhaiten tarkistat nämä tiedot CFA:n rekisteröintitodistuksesta (green slip). Mikäli näissä tiedoissa on virheitä, ota yhteyttä Master Clerkiin ja täytä näyttelyluettelon korjaus kaavake (Catalog correction form). Myös kissan kilpailuluokka on syytä tarkistaa. Huomioithan että myös omistajan alueellinen tieto pitää myös olla oikein, jotta kissan saavuttamat pisteet lasketaan oikein.

Master clerkin käytössä on todennäköisesti ns pelkistetty luettelo, joka sisältää vain yllä mainitut tiedot. Mikäli kissan tiedoissa on väärin isä (sire), emo (dam) tai kasvattaja (br), ei näitä tietoja ole pakko päivittää oikeaksi.

Ja se on menoa…

CFA:ssa perusnäyttely on 6 kehän kaksipäiväinen näyttely 225 kissalla. Jokaisessa kehässä arvostelee yksi tuomari ja jokainen tuomari arvostelee kaikki kissat. Tuomarin avustajana toimii clerk, jonka tehtävänä on tarkastaa tuomarin paperit ja kutsua kissat arvosteltavaksi. Clerkillä voi olla assistentti, jonka tehtävänä on desinfioida häkit ja vastata häkkinumeroista.

Kun vuorossa olevien kissojen numerot nostetaan pystyyn kehässä olevien häkkien päälle, arvostelu on alkamassa. Tämän jälkeen arvosteluvuorossa olevien kissojen numerot kuulutetaan englanniksi ja yleensä myös sen maan kielellä, jossa näyttely on. Vain yksi kuulutus on pakollinen. Mikäli kissa ei ilmesty arvostelupaikalle, se jää pois arvostelusta. Kaikkiin kehiin ei tarvitse osallistua.

Näyttely-yleisö on yleensä hämmentyt tuomarin ripustamista arvostelunauhoista. Nauhojen käyttö toimii samoin pennuissa, nuorissa ja kastraateissa, pennut tosin eivät Paras Champion/Premier nauhoja.

Aikuisten eli yli 8 kuukautta vanhojen kissojen arvostelu etenee seuraavasti joko aikuisten- (Championship) tai kastraattiluokissa (Premiership): Tuomari ei erota mikä kissoista on Avoimen (Open) tai Champion/Premier-luokan kissa ja nämä kissat arvostellaan kaikki yhtenä ryppäänä, siten että ensin arvostellaan saman luokan, saman rodun, saman sukupuolen kissat, ensin urokset, sitten naaraat, ja saman väriryhmän kissat. Urosten ja naaraiden voittaja saa luokassaan sinisen (First place) nauhan, toiseksi tullut punaisen (Second place) ja kolmas keltaisen (Third place). Avoimen-luokan kissa saavuttaa CH tai PR -tittelinsä kun kuusi tuomaria on käsitellyt kissan ilman hylkäystä. Tuomari myös valitsee parhaan Champion/Premier -kissan tästä luokasta lilalla nauhalla ja kissa voi näin ollen alkaa keräämään pisteitä Grand Champion tai Grand Premier -titteliä varten. Piste ansaitaan jokaisesta voitetusta avoimen tai champion/premier -luokan kissasta. Pisteitä Grand Champion -titteliä varten pitää kertätä 200 ja vastaavasti Grand Premieriin 75.

Noviisiluokan kissat arvostellaan samalla tavoin värin ja sukupuolen mukaan, sinisen nauhan saanut kissa saa lisäksi Winners ribbonin (puna-valkea-sininen). Kun noviisiluokan kissa kerää niitä kuusi, on se oikeutettu CH tai PR titteliin. Noviisiluokan kissat eivät osallistu parhaan Championin tai Premierin valintaan, koska luokkaan voi osallitua vain CFA-rekisteröity kissa.

Samalla periaatteella arvostellaan myös ylempien luokkien kissat eli tuomari laittaa ne järjestykseen.

Tuomarin arvosteltua kaikki samanväriset tai saman väriryhmän kissat rodussa, hän valitsee värin parhaan (Best of Colour Class, musta nauha) ja värin toiseksi parhaan (Second Best of Colour Class, valkoinen nauha). Myös Noviisiluokan kissa osallistuu värinparhaan valintaan.

Arvosteluaan kaikki saman rodun tai divisioonan kilpailijat (isommat rodut on jaettu väriensä perusteella divisioonaksi, kuten esim yksiväriset persialaiset muodostavat oman divisionansa), tuomari valitsee rodun tai divisioonan kaksi parasta kissaa. Rodun tai divisionan paras kissa (Best of Breed or Division) saa ruskean nauhan ja toiseksi paras kissa (Second Best of Breed of Division) saa oranssin nauhan. Noviisiluokan kissa osallistuu rodunparhaiden valintaan.

Arvosteluaan kaikki kissat luokassaan (pennut, aikuiset tai kastraatit) pitää tuomari finaalin. Finaali on kaksiosainen tapahtuma, jossa ensinnäkin valitaan näyttelyn parhaat Championit tai Premierit ja toisekseen näyttelyn parhaimmat kissat. Finaaliin pääseminen on siis kunnia. Nämä kymmenen finalistia tuomari palkitsee ruusukkeella ja palkitsemisen yhteydessä tuomari myös perustelee miksi ko kissa sijoittuu kärkisijoille hänen finaalissaan. Tuomarin ei ole pakko kutsua finaaleihinsa kaikkia rotujen edustajia vaan jos tuomarin mielestä näyttelyn kymmenen parasta kissaa olivat kaikki Japanin Bobtaileja, hän voi kutsua finaaliinsa 10 Japanin Bobtailia. Vinkkinä voidaan sanoa, että se joka on saanut rodun parhaan nauhan (ruskea), on omistajan syytä tarkistaa finaalin numerot tarkasti…

Kotikissat arvostellaan yhdessä ryppäässä iästä, sukupuolesta tai karvanpituudesta välittämättä. Kotikissoille ei ole olemassa standardia, joten tuomarit arvostelevat kissat niiden yksillöllisten eroavaisuuksien perusteella. Jokainen hyvinvoiva kotikissa saa Merit Award nauhan (punavalkea) palkinnoksi. Kotikissoille myös pidetään finaali, jossa tuomari perustelee miksi hän valitsee juuri kyseisen kotikissan parhaimmakseen.

Kun kaikki tuomarit ovat arvostelleet kaikki kissat ja pitäneet parhaimpien kissojen finaalit, näyttely päättyy.

Kuinka tulokset merkitään luetteloon?

Perusarvostelun tulokset, sijoitukset 1, 2 ja 3 merkitään luetteloon kissan tietojen perään perässä oleville viivoille ko tuomarin kohdalle. Jos tuomari antaa kissalle Winners ribbonin, merkitään se sijoitusnumeron perään lisäämällä sinne W. Jos tuomari ei anna Winners ribbonia, merkitään riville viiva ( – ). Värin paras ja toiseksi paras (Best of color ja Second best of color) merkitään viivan alapuolelle. Kotikissoille merkitään MA.

AA
BB
CC
DD
EE
FF
SIAMESE
Class 270 – Chocolate Point Male

JAY’S JOHN BOY

178
1W
2
__
3
1W

0270-0001698 3/4/97

CH
B
2B
B

Jay’s Johnson

Jay’s Chocolate Lass

Br/Ow: Maggie Jones (6)

Valmistuminen Championiksi tai Premieriksi

Kun avoimen luokan kissa (=CFA rekisteröity) saa hyväksytyn arvostelun kuudelta tuomarilta, se on oikeutettu Champion tai Premier titteliin. Titteliä voi anoa näyttelypaikalla Master Clerkiltä tai tehdä anomuksen myöhemmmin CFA:lle. Tittelin rekisteröiminen maksaa 15USD (hinta vuodelta 2011). Mikäli kissa saavuttaa kaksipäiväisen näyttelyn ensimmäisenä päivänä tarvittavat tulokset, ,l omistaja tekee anomuksen tittelin rekisteröimisestä Master clerkille ja kissa siirtyy kilpailemaan sunnuntaina Champion tai Premier luokkaan. Kesken päivää luokkavaihtoa ei voi tehdä, vaikka kissa saavuttaisikin näyttelyviikonlopun aikana enemmän kuin kuusi tarvittavaa arvostelua.

CFA-rekisteröimätön kissa, joka on saavuttanut kuusi Winners ribbon nauhaa noviisiluokassa on myös oikeutettu Champion tai Premier -titteliin, mutta kissan täytyy ensiksi täyttää rotukohtaiset rekisteröimisvaatimukset ja se täytyy rekisteröidä CFA:han.

Tavoitteena Grand Champion tai Grand Premier?

Näyttelykauden 2011-2012 alusta alkaen tuomari ei enää tiedä mikä kissa on avoimen tai Champion / Premier -luokkien kissa ja tuomari arvostelee näiden luokkien kissat kuten ne kaikki olisivat Champion/Premier luokan kissoja. Rodun parhaan valinnan yhteydessä valitaan paras Champion tai Premier ja kissa saa rodun pisteet Grandi-titteliään varten. Lisäksi tuomarin Finaalin yhteydessä palkitaan erikseen parhaimmat Championit ja Premierit sekä pitkä- että lyhytkarvakategorioista että kaikista näyttelyn parhaista Championeista ja Premiereistä.

Pisteitä tarvitaan Grand Championiksi valmistumiseen 200 ja Grand Premieriksi 75. Itsekseen näitä pisteitä ei tarvitse laskea, vaan sen tekee puolestasi CFA ja titteli myönnetään vaaditun pistemäärän täytyttyä ja tulet saamaan CFA:lta postitse todistuksen tästä. Voit seurata oman kissasi pistemäärää CFA:n Herman onlinesta. Palvelua käyttääksesi sinun täytyy tietää kissasi CFA-rekisterinumero.

Comments are closed.