Rodut

Kissarodut

CFA hyväksyy tällä hetkellä 42 eri rotua, joita voidaan näyttelyttää ja jotka voivat saavuttaa näyttelyissä titteleitä. Kaksi uutta rotua, Khao Manee ja Lykoi, ovat CFA:ssa hyväksynnän alla.

Alla olevat rotulinkit johtavat CFA:n kotisivuille, josta löytyy kuvaus jokaisen rodun historiasta, tunnus-merkeistä ja luonteesta. Esittelyt ovat englanninkielisiä. Mikäli rodulla on käytössä yleistynyt suomenkielinen rotunimike, on se ilmoitettu englanninkielisen nimen jälkeen.

Abyssinian – Abessinialainen 
American bobtail
American curl
American shorthair – Amerikkalainen lyhytkarva
 
American wirehair
Balinese – Balineesi (myös javaneesi)
Bengal
Birman- Pyhä birma
Bombay 
British shorthair – Brittiläinen
Burmese – Burma (FIFessä tunnettu burma on CFA:ssa Eurooppalainen burma)
Burmilla – Burmilla
Chartreux – Kartusiaani
Colourpoint shorthair (FIFe:ssä siamilaisia)
Cornish Rex 
Devon Rex 
Egyptian Mau – Egyptin mau
European Burmese – Eurooppalainen burma (FIFessä hyväksytty burma)
Exotic
Havana Brown
Japanese Bobtail – Japanin bobtail
Javanese – Javaneesi (sisältyy balineesin esittelyyn)
Korat 
LaPerm 
Maine Coon 
Manx  (myös FIFe Cymric)
Norwegian forest cat – Norjalainen metsäkissa
Ocicat 
Oriental – Itämainen 
Persian – Persialainen 
Ragamuffin
Ragdoll 
Russian Blue – Venäjänsininen 
Scottish Fold 
Selkirk Rex 
Siamese – Siamilainen (katso myös colourpoint shorthair)
Siberian – Siperiankissa 
Singapura 
Somali 
Sphynx 
Tonkinese – Tonkineesi 
Turkish Angora – Turkkilainen angora 
Turkish van – Turkkilainen van 

CFA:n kolmiportaisisessa rodun hyväksymisjärjestelmässä näiden ns. Championship statuksen saavuttaneiden rotujen lisäksi alimmalle portaikolle, Miscellaneous luokkaan, on hyväksytty kaksi uutta rotua, Khao Manee ja Lykoi. Tässä luokassa kissoja rekisteröidään ja näyttelytetään vähintään viisi vuotta, jotta tuomarit voivat tutustua rotuun. Omistajat ja kasvattajat toimivat tuomareiden tutoreina. Rodulle ei ole vielä hyväksyttynä standardia.

Keskimmäisellä ja samalla viimeisellä askelmalla ennen lopullista hyväksyntää uudeksi roduksi on Provisional luokka. Tällöin rodulle on jo kehitetty standardi ja näyttelyissä tuomarit vertaavat rotua kirjoitettuun standardiin. Tuomarit asettavat kissat paremmuusjärjestykseen, mutta sertioikeudet puuttuvat rodulta edelleenkin eivätkä ne täten voi osallistua mm tuomareiden finaaleihin. Viimeisessä vaiheessa rotu saa ns. sertioikeudet ja saa täydellisen hyväksynnän.

CFA:n rotuesittelysivu

Comments are closed.